Vuoden kalastuksenvalvoja / Årets fiskeövervakare: Vesa Liukkonen

Tiedote / Pressmeddelande 22.11.2023Kalatalouden Keskusliitto / Centralförbundet för Fiskerihushållning Kalatalouden Keskusliitto järjesti Vuoden Kalastuksenvalvoja -kilpailun, jonne kuka tahansa sai ehdottaa omasta mielestään parasta kalastuksenvalvojaa. Kovatasoisen ja tiukan kilpailun voittajaksi ja vuoden kalastuksenvalvojaksi on valittu kustavilainen Vesa Liukkonen. Kunniamaininnan saivat itäisellä Uudellamaalla kalastusta valvova Timo Salmia ja kalastuksenvalvoja Teemu Talikka Länsi-Uudeltamaalta. Kalastuksenvalvonta on tärkeä osa kalavesien hoitoa. Kalastuksenvalvonnalla varmistetaan, että kalastajilla […]

Kymen kalatalousalueen käyttö- ja hoitosuunnitelma on hyväksytty

Varsinais-Suomen ELY-keskus on 4.10.2023 hyväksynyt Kymen kalatalousalueen ehdotuksen käyttö- ja hoitosuunnitelmaksi vuosille 2023-2032. VARELYn päätöksessä sanotaan: “Kalatalousalueen on turvattava alueensa kalavarojen kestävä jamonipuolinenkäyttö sekä biologinen monimuotoisuus, ja edistettävä vapaa-ajansekä kaupallisen kalastuksen toimintaedellytyksiä hyväksytyn käyttö- jahoitosuunnitelmansa mukaisesti.Käyttö- ja hoitosuunnitelma on voimassa enintään kymmenen vuotta tämänpäätöksen lainvoimaiseksi tulemisesta. Jos uutta suunnitelmaa ei ole hyväksyttyennen vanhan suunnitelman voimassaolon päättymistä, vanha suunnitelma onvoimassa, kunnes […]