Kalastus

Kalastus

Yhteis- ja erityislupa-alueet

Kalatalousalueiden tehtäviin kuuluu pyrkimys yhteislupa-alueiden luomiseen ja kehittämiseen. Kymen kalatalousalue pyrkii tulevaisuudessa luomaan merialueelle yhteislupa-aluetta yhteistyössä vedenomistajien kanssa.

Kymijoella toimii Keski-Kymen erityiskalastuslupa-alue, jonka verkkosivuilla on lisää heidän toiminnastaan.

Kalastonhoitomaksu

Kalastonhoitomaksu on monelle kalastajalle olennaisin kalastuslupa. Kalastonhoitomaksu tulee maksaa, jos on iältään 18–64-vuotias ja kalastaa vieheellä tai pyydyksillä. Maksua ei tarvitse maksaa, kun on täyttänyt 65 vuotta – maksamisen tarpeen määrittää kalastajan syntymäpäivä, ei syntymävuosi.

Onkimiseen, pilkkimiseen ja silakanlitkaamiseen ei tarvita kalastuslupia, vaan ne kuuluvat yleiskalastusoikeuksiin. Kalastonhoitomaksulla voit kalastaa yhdellä vavalla suuressa osassa maata ja maksu oikeuttaa vapaa-ajan kalastukseen myös Suomen talousvyöhykkeellä ja valtion yleisellä vesialueella meressä.

Huomioi, että tietyissä tilainteissa tarvitset kalastonhoitomaksun lisäksi myös vesialueen omistajan luvan!

Lisätietoa kalastonhoitomaksusta täältä.

Huomioi kalastusrajoitukset!

Suomessa on laajat yleiskalastusoikeudet ja hyvät kalastusmahdollisuudet. Osassa vesistä kalastusta on kuitenkin rajoitettu. Kalastusrajoituspalvelusta löytyy tietoa, mitkä alueet ovat yleiskalastusoikeuksien ulkopuolella. Palvelusta löytyvät vesialueet, joissa ongintaa, pilkintää ja viehekalastusta on rajoitettu kalastuslain ja ELY-keskusten päätösten nojalla. Viranomainen on merkinnyt palveluun nykytiedon pohjalta vaelluskalavesistöt. Palvelusta löytyvät myös luonnonsuojelulain mukaiset kalastuskieltoalueet, vaelluskalavesistöjen muut kalastusrajoitukset ja ELY-keskusten uuden kalastuslain mukaiset kalastusta rajoittavat päätökset.

Kalastusrajoituspalvelusta vastaa maa- ja metsätalousministeriö yhdessä ELY-keskusten kanssa. Tiedot rajoituksista päivitetään palveluun arkipäivisin. Palveluun pääset tästä.

Mistä paikalliset luvat?

Olemme koonneet tänne yhteystietoja sekä valtakunnallisten että paikallisten lupien hankintaa helpottamaan.