Kymen kalatalousalueen käyttö- ja hoitosuunnitelma on hyväksytty

Varsinais-Suomen ELY-keskus on 4.10.2023 hyväksynyt Kymen kalatalousalueen ehdotuksen käyttö- ja hoitosuunnitelmaksi vuosille 2023-2032. VARELYn päätöksessä sanotaan:

“Kalatalousalueen on turvattava alueensa kalavarojen kestävä ja
monipuolinenkäyttö sekä biologinen monimuotoisuus, ja edistettävä vapaa-ajan
sekä kaupallisen kalastuksen toimintaedellytyksiä hyväksytyn käyttö- ja
hoitosuunnitelmansa mukaisesti.
Käyttö- ja hoitosuunnitelma on voimassa enintään kymmenen vuotta tämän
päätöksen lainvoimaiseksi tulemisesta. Jos uutta suunnitelmaa ei ole hyväksytty
ennen vanhan suunnitelman voimassaolon päättymistä, vanha suunnitelma on
voimassa, kunnes uusi suunnitelma on tullut voimaan.”

Lisäksi päätöksessä kerrotaan, että ELY-keskus hyväksyy erillisillä päätöksillä kalatalousalueen hakemat käyttö- ja hoitosuunnitelmassa esitetyt kalastusrajoitusehdotukset. Päätöksiinsä ELY voi sisällyttää rajauksia ja muutoksia.

ELYn hyväksymä käyttö- ja hoitosuunnitelma löytyy täältä.

Vastaa