Osakaskunnat

Kuka kuuluu kalatalousalueeseen?

Kymen kalatalousalueen jäseniä ovat vesialueiden omistajat, joita on alueella yli 600. Suuri osa on osakaskuntia, mutta kalatalousalueeseen kuuluu myös yksityisiä vesialueita ja valtion sekä kaupungin vesialueita. Kalatalousalueeseen kuulutaan automaattisesti, ilman erillistä hakemusta tai ilmoitusta.

Ohjeistusta osakaskunnille

Kalatalouden Keskusliiton kotisivuilta löytyy osakaskunnille kattava tieto- ja ohjeistuspaketti, johon kannattaa tutustua.

Osakaskunnat vastaavat vesialueiden omistajina alueidensa hoidosta ja kalastuksesta, mahdollisesti yhdessä kalatalousalueen kanssa. Osakaskunnat ja vesialueiden omistajuus on laaja kokonaisuus käsittäen paljon muutakin kuin kalastuksen. Myös tästä asiasta löytyy hyvä tiedote Kalatalouden Keskusliiton sivuilta.

Mikä omistajakorvaus?

ELY-keskuksen kalatalousviranomaiset jakavat vuosittain korvauksia vesialueen omistajille kalavesien yleiskalastusoikeuksien hyödyntämiseen sekä kalastusopastoimintaan perustuvasta käytöstä. Omistajakorvaukset jaetaan kalatalousalueille, jotka jakavat ne edelleen vesialueiden omistajille. Korvaukset maksetaan kalastonhoitomaksuista kertyneistä varoista. Korvaukset maksetaan ilman erillistä hakemusta. Enintään 50 € suuruiset omistajakorvaukset jäävät suoraan kalatalousalueen käyttöön. Lisäksi osa vesialueen omistajista ohjaa korvaukset kalatalousalueille käytettäväksi kalavesien hoitoon. Lähde

Kannattaa huomioida, että vesialueen omistaja on itse velvollinen ilmoittamaan ajan tasalla olevat yhteystietonsa paitsi Maanmittauslaitokselle (MML) ja Aluehallintoveriastoon (AVI), myös kalatalousalueelle. Ilman yhteystietoja omistajakorvauksia ei voida maksaa.kalatalousaluen jäseniä ovat vesialueiden omistajat, joista suuri osa on osakakuntia, mutta kalatalousalueeseen kuuluu myös yksityisiä vesialueita ja valtion sekä kaupungin vesialueita.

Kymen kalatalousalueeseen kuuluvia osakaskuntia ovat muun muassa:

Alakylän osakaskunta
Anjalan osakaskunta
Elimäen Vilppulan osakaskunta
Eräiden Itä-ja Länsikirkonkylän tilojen vesialue
Haapasaaren osakaskunta
Haaviston osakaskunta
Heinlahden osakaskunta
Hurukselan vesialueen osakaskunta
Hämeenkylän osakaskunta
Itäkirkonkylän rauhoitusalue
Joensuun jakokunta
Kaunissaaren osakaskunta
Kiviniemen osakaskunta
Kiviniemi – Koukkusaaren kalastuskunta
Koukkusaaren kalastuskunta
Kuutsalon osakaskunta
Kyöperilän osakaskunta
Landbon merivesialueen rauhoituspiirit
Landbon yhteiset aliset kosket
Landbon yhteiset merivesialueet
Landbon yhteiset yliset kosket
Majböle Fiskelag
Malmin osakaskunta
Muhniemen osakaskunta
Munapirtin osakaskunta
Myllykylän kalastuskunta
Mämmälän vesiosakaskunta
Pappilan kalastuskunnan jokivesialue
Ratulan osakaskunnan vesialue
Raussilan osakaskunta
Rånäsin kalastuskunta
Siltakylän osakaskunta
Sippolan osakaskunta
Svartbäckin kalastuskunta
Tuuskin osakaskunta
Ummeljoen vesiosakaskunta
Viialan osakaskunta
Villikkalan osakaskunnan vesialue