Hallinto

Kalatalousalueen hallintoa hoitavat hallitus ja toiminnanjohtaja.

Hallitus

Jäsenet:
Reijo Piipari (pj)
Juha Metsäranta (varapj)
Tuulikki Aksels
Kari Lossi
Johan Bardy
Mikko Malin
Joni Lyijynen
Kirsti Sepponen
Pekka Tuomala
Kari Manninen

Toiminnanjohtaja

Kalatalousalueen toiminnanjohtajuutta hoitaa Kaakkois-Suomen Kalatalouskeskus ry ja sen edustajana toiminnanjohtaja Petri Päivärinta. Yhteyttä voi ottaa myös hallituksen puheenjohtajaan. Yhteystiedot löytyvät täältä.

Asiakirjat

Perustamispöytäkirja 7.2.2019

Kalatalousalueen yleiskokous 30.5.2022

PÖYTÄKIRJA 30.5.2022 Kymen KTA yleiskokous

PÖYTÄKIRJA Kymen kta ylim. yleiskokous 29.11.2022 allekirjoitettu

Kalatalousalueen yleiskokous 27.4.2023:

Kymen KTA yleiskokouksen kutsu

Vuosikertomus 2022 Kymen kta

Kymen kta tilinpäätös 2022

Kymen kta toimintasuunnitelma ja talousarvio 2023

PÖYTÄKIRJA Kymen kta yleiskokous 27.4.2023 allekirjoitettu

Käyttö- ja hoitosuunnitelma

Kymen KTA, KHS 2023-2032 ELYN hyväksymä, ei lainvoimainen

Kalatalousalueen käyttö- ja hoitosuunnitelman luonnos oli esillä ja kommentoitavissa ajalla 18.10.2022-17.11.2022. Kalatalousalueen hallitus käsitteli mielipiteet ja muistutukset kokouksessaan 22.11.2022 ja teki niiden perusteella joitain muutoksia luonnosesitykseen. Hallituksen hyväksymä versio esitettiin hyväksyttäväksi kalatalousalueen ylimääräiselle kokoukselle tiistaina 29.11.2022, jossa se hyväksyttiin yksimielisesti. Kalatalousalue lähetti ylimääräisessä yleiskokouksessa hyväksytyn suunnitelman vahvistettavaksi Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle 10.1.2023.

Varsinais-Suomen ELY-keskus hyväksyi 4.10.2023 Kymen kalatalousalueen ehdotuksen käyttö- ja hoitosuunnitelmaksi vuosille 2023-2032. VARELYn päätöksessä sanotaan:

“Kalatalousalueen on turvattava alueensa kalavarojen kestävä ja
monipuolinenkäyttö sekä biologinen monimuotoisuus, ja edistettävä vapaa-ajan
sekä kaupallisen kalastuksen toimintaedellytyksiä hyväksytyn käyttö- ja
hoitosuunnitelmansa mukaisesti.
Käyttö- ja hoitosuunnitelma on voimassa enintään kymmenen vuotta tämän
päätöksen lainvoimaiseksi tulemisesta. Jos uutta suunnitelmaa ei ole hyväksytty
ennen vanhan suunnitelman voimassaolon päättymistä, vanha suunnitelma on
voimassa, kunnes uusi suunnitelma on tullut voimaan.”

Lisäksi päätöksessä kerrotaan, että ELY-keskus hyväksyy erillisillä päätöksillä kalatalousalueen hakemat käyttö- ja hoitosuunnitelmassa esitetyt kalastusrajoitusehdotukset. Päätöksiinsä ELY voi sisällyttää rajauksia ja muutoksia.

HUOM! ELY-keskuksen Kymen käyttö- ja hoitosuunnitelman hyväksyntäpäätöksestä on valitettu, eli käyttö- ja hoitosuunnitelma ei ole toistaiseksi lainvoimainen.