Ilmoitus pöytäkirjan esille panosta

Kymen kalatalousalue ilmoittaa, että 29.11.2022 pidetty ylimääräinen yleiskokous on päättänyt omistajakorvausten jakoperusteista ja käyttö- ja hoitosuunnitelman hyväksynnästä. Kokouksesta laadittu allekirjoitettu pöytäkirja liitteineen pidetään nähtävänä 5.12.2022-8.1.2023 kalatalousalueen kotisivuilla (linkki tässä).

Se, jota asia koskee, voi jättää kalatalousalueelle oikaisuvaatimuksen, josta ilmenee esittäjän yh-teystiedot. Oikaisuvaatimus on esitettävä kolmenkymmenen päivän kuluessa päätöksen tiedoksiannosta. Tämä ilmoitus julkaistaan 5.12.2022 Kotkan kaupungin sähköisellä ilmoitustaululla sekä kalatalousalueen kotisivuilla ja tiedoksisaanti on tapahtunut laskettuna seitsemäntenä (7) päivänä mainitusta päivämäärästä.

Lisätietoja:
petri.paivarinta (at) merikala.fi tai puh. 0500 253 261 arkisin klo 8-16.

2.12.2022
Kymen kalatalousalueen hallitus