KUULUTUS

Kymen kalatalousalueen käyttö- ja hoitosuunnitelmaluonnoksen nähtävillä olo ja kuuleminen 18.10.2022 –17.11.2022

Kymen kalatalousalueen hallitus kuuluttaa ja asettaa nähtäväksi kalatalousalueen käyttö- ja hoitosuunnitelmaluonnoksen. Luonnos on nähtävillä kalatalousalueen kotisivuilla osoitteessa https://kymenkalatalousalue.fi/hallinto/

Mielipiteet tulee jättää ja osoittaa Kymen kalatalousalueelle viimeistään 17.11.2022 sähköpostiosoitteeseen toimisto@merikala.fi tai kirjeitse osoitteeseen Kymen kalatalousalue, c/o Etelä-Suomen Merikalastajain Liitto ry, Mariankatu 18 A 10, 48100 Kotka.

Kalatalousalueen hallitus käsittelee mielipiteet ja muistutukset, jonka jälkeen se esittää suunnitelman hyväksyttäväksi kalatalousalueen ylimääräiselle kokoukselle. Kalatalousalue lähettää suunnitelman vahvistettavaksi Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle viimeistään 31.12.2022.

12.10.2022 Kymen kalatalousalueen hallitus