Yleinen
Lohikalojen syysrauhoitus alkaa 1. syyskuuta

Lohikalojen syysrauhoitus alkaa 1. syyskuuta

Tiedote. Julkaistu: 31.08.2022 / Kalatalouden Keskusliitto

Kalastuslain mukainen lohikalojen syysrauhoitus joessa ja purossa alkaa torstaina 1. syyskuuta ja jatkuu marraskuun loppuun. Rauhoituksella suojataan syyskutuisten lohikalojen nousua lisääntymisalueille jokiin ja puroihin sekä kalojen kuturauhaa.

Kalatalouden Keskusliitto muistuttaa lohikalojen syysrauhoituksesta. Rauhoitus on voimassa joki- ja purovesistöissä 1.9.–30.11 välisenä aikana. Rauhoitusaika koskee taimenta, lohta, siikaa ja nieriää. Poikkeuksen muodostaa järvilohi, jonka rauhoitus on alkanut jo 1.8. Siika on rauhoitettu mereen laskevissa joissa ja puroissa. Nieriän rauhoitus koskee Vuoksen vesistöä.

Rauhoituksella suojataan syyskutuisten lohikalojen lisääntymistä. Lohikalat nousevat syksyllä kutemaan jokiin ja puroihin ja kaloille on syytä antaa kuturauha.

Syysrauhoitus aiheuttaa lisätyötä myös kalastuksenvalvonnalle. Kalan ollessa kudulla se on haavoittuvaisimmillaan. Lohikalojen kutuaikana aktiivisesta kalastuksenvalvonnasta on suurta hyötyä kalakantojen turvaamisessa. Kalastajien on muistettava, että rauhoitettujen lohikalojen pyytämisestä voi koitua tuhansien eurojen lasku.

Huomaathan, että myös verkkokalastus on kielletty vaelluskalavesistöön kuuluvassa joessa 15.8.–30.11. sekä meressä kilometriä lähempänä vaelluskalavesistöön kuuluvan joen suuta 15.8.–31.10.

Tarkemmat tiedot kalojen rauhoitusajoista löytyvät Kalatalouden Keskusliiton sivuilta. Samasta paikasta löytyy myös linkki, josta näet kalojen suojeluarvot!

Tarkemmat tiedot kalastusrajoituksista löytyvät osoitteessa Kalastusrajoitus.fi

Lisätietoja lohikalojen rauhoituksista:
Tiedottaja Tapio Gustafsson
Kalatalouden Keskusliitto
puh 044 4931 457

<>< <>< <><

Kalatalouden Keskusliitto (www.ahven.net) on valtakunnallinen kaksikielinen kalatalouden kehittämis- ja edistämisjärjestö, joka yhteistyössä viranomaisten ja muiden organisaatioiden kanssa edistää kaikkien kalastajaryhmien ja kuluttajien mahdollisuuksia saada korkealaatuista ja puhdasta kotimaista kalaa sekä kalastukseen liittyviä luontoelämyksiä.