Yleiskokous pidettiin 28.9.2020

Kymen kalatalousalueen yleinen kokous pidettiin 28. syyskuuta 2020 vallitsevan tilanteen vuoksi säädetyn poikkeuslain vuoksi. Paikalla oli 23 äänioikeutettua jäsentä sekä kalatalousviranomaisen ja toiminnanjohtajat edustajat. Kokouksessa hyväksyttiin vuoden 2019 tilinpäätös, tilintarkastus- ja toimintakertomukset sekä toimintasuunnitelma 2020-2021 ja talousarvio voidelle 2020. Hallitukseen valittiin kaksi uutta jäsentä ja kolme valittiin uudelle kaudelle. Lisäksi keskusteltiin käyttö- ja hoitosuunnitelmasta ja hyväksyttiin omistajakorvausten jakoperusteet vuoden 2019 omistajakorvauksille. Omistajakorvaukset jaetaan samalla tavalla kuin vuoden 2018 omistajakorvaukset.