KUULUTUS pöytäkirjan esillä olosta

KUULUTUS

Kymen kalatalousalue ilmoittaa, että 27.4.2023 pidetty yleiskokous on päättänyt sääntömääräisistä asioista. Kokouksesta laadittu pöytäkirja liitteineen pidetään nähtävänä kalatalousalueen kotisivuilla osoitteessa https://kymenkalatalousalue.fi/hallinto/ 8.5.-11.6.2023 välisen ajan.

Se, jota asia koskee, voi jättää kalatalousalueelle oikaisuvaatimuksen, josta ilmenee esittäjän yhteystiedot. Oikaisuvaatimus on esitettävä kolmenkymmenen päivän kuluessa päätöksen tiedoksiannosta. Tämä ilmoitus julkaistaan 8.5.2023 yllä mainitulla verkkosivulla sekä Kotkan kaupungin ilmoitustaululla ja tiedoksisaanti on tapahtunut laskettuna seitsemäntenä (7) päivänä mainitusta päivämäärästä.

Lisätietoja:
toiminnanjohtaja Petri Päivärinta
petri.paivarinta@merikala.fi
puh. 0500 253 261 (arkisin klo 9-15)

8.5.2023 Kymen kalatalousalueen hallitus